Disclaimer

De tekst op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Prática en KlopPro B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onnauwkeurigheid of onvolledigheid (in de ruimste zin van het woord) van de informatie op deze site.

Noch Prática en KlopPro B.V. noch het personeel, werknemers of agenten van Prática en KlopPro B.V. zijn aansprakelijk voor directe, incidentele of gevolgschade, of indirecte schade of boetes, of verliezen die voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie op) de website, of een site die eraan is gekoppeld, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Prática en KlopPro B.V. kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen op de website en deze algemene voorwaarden. Ondanks de constante aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kunnen Prática en KlopPro B.V. niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

De eigenaars van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onnauwkeurigheden.

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de informatie die op deze website is opgenomen (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Prática en KlopPro B.V. of zijn opgenomen met toestemming van de respectievelijke eigenaar.